Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Motrona Accessories > RV210
RV210
Mã sản phẩm RV210
Nhà Sản Xuất Electro Sensors

Motrona Accessories

RV210

Features

Splitter for serial communication between one RS485 Master device and four RS232 Slave units» Motrona Accessories - BT348: 0 VND (BT348)
» Motrona Accessories - SM300-SM600: 0 VND (SM300-SM600)
» Motrona Accessories - SK232: 0 VND (SK232)
» Motrona Accessories - RL204: 0 VND (RL204)
» Motrona Accessories - PB251: 0 VND (PB251)
» Motrona Accessories - NT215: 0 VND (NT215)
» Motrona Accessories - RL203: 0 VND (RL203)
Liên Hệ Trực Tuyến

(  (08) - 3511.5746

Ê  (08) - 3511.7931

È 0919.051.919

sales@cntruongthanh.com


SẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-3511.5746      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0919.051.919
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com